fbpx

Rekisterin pitäjä

 • Nimi: Marskin Katsastus Oy

 • Y-tunnus: 2987913-5

 • Osoite: Juontotie 5

 • Postinumero: 50120

 • Postitoimipaikka: Mikkeli 

Rekisteriasioita hoitava henkilö

 • Yritys: Marskin katsastus Oy

 • Nimi: Jaakko Falck

 • Osoite: Juontotie 5

 • Postinumero: 50120

 • Postitoimipaikka: Mikkeli 

 • Puhelinnumero: 0406757945

 • Sähköposti: mikkeli@marskinkatsastus.fi

Rekisterin nimi 

Marskin katsastus Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri 

Rekisterin käyttötarkoitus 

Kerättäviä henkilötietoja käytetään: Asiakkaan toimeksiantojen suorittamiseen, tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan. Asiakassuhteiden ylläpitoon ja Marskin katsastus Oy:n palveluiden markkinointiin 

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi. 

Rekisterin tietosisältö

Yrityksen nimi, Y-tunnus, yhteyshenkilö, henkilön nimi, osoitetiedot, sähköpostiosoite, puhelinnumero, käyttäjätunnus ja salasana, ajoneuvon julkiset tekniset tiedot, www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Tietojen säilytysaika

 Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan toimeksiantojen ja asiakassuhteen hoitamiseen sekä Marskin katsastus Oy:n palvelujen kehittämiseksi.  

Säännönmukaiset tietolähteet

 Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Tietoja kerätään myös Google Analytics, Bing ja Facebook Pikseli –analytiikkatyökalujen avulla.  

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.  

Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä ja kohdentamaan verkkomainontaa. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita. Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.  

Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.  

Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä. 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin. 

Huom!

Netin kautta varaamalla voit antaa luvan katsastusmuistutuksiin SMS-tekstiviestillä tai sähköpostilla.

POIKKEUKSET AUKIOLOAJOISSA:

pe 21.6 Suljettu

la 22.6 Suljettu


Kesälauantaisin on usein ruuhkaa, koska vain yksi katsastaja on paikalla. VARAA AIKA NETIN KAUTTA.

Lauantaisin emme tee rekisteröintejä/siirtolupia. Muina aikoina rekisteröinnit ja siirtoluvat ajanvarauksella.